thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp


   Số văn bản:

78/2014/TT-BTC 

Trích yếu: Hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngày ban hành:

18/06/2014

Ngày hết hạn:

 

 

Cơ quan ban hành:

Bộ tài chính

Loại:

Thông tư