thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành


  Số văn bản:

111/2013/TT-BTC 

Ngày ban hành:

15/08/2013 

Ngày hiệu lực: 

Cơ quan ban hành:

Bộ Tài chính